Pinoy Driver Menu

Maaari kang lumipat ng lane kung ikaw ay: Maaari kang lumipat ng lane kung ikaw ay:

  • A. nakapagbigay na ng tamang senyas at nasuri ang trapiko

  • B. nakapagbigay na ng senyas

  • C. nakapagsuri ng trapiko

  •  
    The correct answer is A
     
    Bago magbago na lane, siguraduhin na magbigay muna ng tamang senyas.