Pinoy Driver Menu

Maaari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung: Maaari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:

  • A. ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

  • B. ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)

  • C. malapad ang bangketa

  •  
    The correct answer is A
     
    Maari kang lumusot (overtake) sa kanan basta ang kalsada ay may dalawa o higit pa na linya na patungo sa isang direksyon.