Pinoy Driver Menu

Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat: Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:

  • A. mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa

  • B. kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan

  • C. maraming linya ang kalsada

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang pagliko ng pakaliwa ay mas delikado kesa sa pagliko pakanan dahil dalawang linya ng trapiko ang iyong tatahakin. Dapat kang maging listo sa mga sasakyan na paparating galing sa kaliwa at sa kanan.