Pinoy Driver Menu

Ang trapik ay maiiwasan kapag: Ang trapik ay maiiwasan kapag:

  • A. hindi ka babaybay sa kasalungat na kalsada

  • B. susundin ang speed limit

  • C. mas mabilis magmaneho

  •  
    The correct answer is A
     
    Maraming mga kadahilanan ang trapiko. Maaaring isang aksidente sa kalsada, mataas na dami ng sasakyan, o mga driver na walang disiplina tulad ng kadalasan sa mga bus at dyip. Sa tanong na ito ang tanging tamang sagot na natitira ay "panatilihing bukas ang pagsalansang sa mga daanan" dahil ang pagharang sa anumang lane kna kasalungant man o hindi ay magdudulot ng trapiko. Ngunit sino ang talagang humaharang sa kasalungat na lane o kalsada? Ang tanging paraan lang para ito ay harangan ay kung may mag counter flow o pumarada dito. Ito ay ilegal pero gayun pa man ay madami pa din ang gumagawa nito.