Pinoy Driver Menu

Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinangalingang linya ng ligtas kailangan: Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinangalingang linya ng ligtas kailangan:

  • A. tignan sa "rear-view mirror" ang iyong nilagpasan

  • B. lumingon sa iyong nilagpasan

  • C. huminto

  •  
    The correct answer is A
     
    Bago lumipat ng linya sa daanan magbigay muna ng senyas at tignan ang "rear" at "side view mirror", pagkatapos ay lumingon ng kalahating sigundo para makasiguro na walang paparating na sasakyan bago magpalit ng "lane".