Pinoy Driver Menu

May dalawang sasakyan na nagtagpo sa pataas na kalsada, sino sa dalawa ang dapat magbigay daan? May dalawang sasakyan na nagtagpo sa pataas na kalsada, sino sa dalawa ang dapat magbigay daan?

  • A. Ang sasakyan na pababa

  • B. Ang sasakyan na pataas

  • C. Ang sasakyan na unang bumusina

  •  
    The correct answer is A
     
    Mas madali ang magpatulin sa pababa na kalsada kesa sa pataas, kaya ang mga sasakyan na pababa ay dapat magbigay daan sa mga sasakyan na pataas.