Pinoy Driver Menu

Normal lang na may mag-overtake sayo, hindi ito dapat ituring na isang insulto, dapat ay: Normal lang na may mag-overtake sayo, hindi ito dapat ituring na isang insulto, dapat ay:

  • A. panatilihin mo ang iyong bilis

  • B. baalan ang patakbo at humanda na huminto kung kinakailangan

  • C. buksan ang hazard lights bilang babala

  •  
    The correct answer is B
     
    Hindi isang kumpitisyon ang pagmamaneho. Kung sa una pa lang ay mabagal na ang iyong patakbo, siguraduhin na magbigay ka sa mga motorista na gusto mag-overtake.