Pinoy Driver Menu

Para sa kaligtasan, ang lahat ng drayber ay obligadong gawin ang higit pa sa hinihingi ng batas. Kung ikaw ang may alinlangan sa isang interseksyon, ikaw ay dapat na: (Intersection Safety Rule) Para sa kaligtasan, ang lahat ng drayber ay obligadong gawin ang higit pa sa hinihingi ng batas. Kung ikaw ang may alinlangan sa isang interseksyon, ikaw ay dapat na: (Intersection Safety Rule)

  • A. magbigay sa may right of way

  • B. huminto at buksan ang hazard lights

  • C. huminto at tumabi kung saan ligtas

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung hindi ka sigurado ay magbigay ka na lang. Maging defensive driver.