Pinoy Driver Menu

Sa gabi ay hindi ka dapat magpatakbo sa bilis na pipigil sayong huminto sa loob ng distansya na: Sa gabi ay hindi ka dapat magpatakbo sa bilis na pipigil sayong huminto sa loob ng distansya na:

  • A. tanaw mo gamit ang headlights

  • B. 4 na kotse and haba

  • C. 170 talampakan

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag nagmamaneho sa gabi siguraduhin na mayroon kang sapat na distansya para makapreno. Kung hindi maliwanag ang ilaw ng kalsada, magmaneho ka ng maingat at mas mabagal kung kinakailangan.