Pinoy Driver Menu

Sa interseksyon na walang ilaw trapiko, may dalawang sasakyan na paparating galing sa magkaibang kalye. Sino ang dapat na magbigay daan? Sa interseksyon na walang ilaw trapiko, may dalawang sasakyan na paparating galing sa magkaibang kalye. Sino ang dapat na magbigay daan?

  • A. Ang drayber na dederetso

  • B. Ang drayber na nauna sa interseksyon

  • C. Ang drayber na liliko pakanan

  •  
    The correct answer is C
     
    Sa isang interseksyon na walang ilaw trapiko kung saan may dalawang sasakyan ang paparating galing sa magkaibang kalsada, ang drayber na liliko pakanan ay dapat na magbigay sa drayber na dederetso. Ang sasakyan na dederetso ang may right-of-way.