Pinoy Driver Menu

Sa interseksyon na walang ilaw trapiko, may dalawang sasakyan na paparating mula sa magkasalungat na daan. Sino ang dapat na magbigay daan? Sa interseksyon na walang ilaw trapiko, may dalawang sasakyan na paparating mula sa magkasalungat na daan. Sino ang dapat na magbigay daan?

  • A. Ang drayber na liliko pakanan

  • B. Ang drayber na liliko pakaliwa

  • C. Ang drayber na nauna sa interseksyon

  •  
    The correct answer is B
     
    Sa isang interseksyon na walang ilaw trapiko kung saan may dalawang sasakyan ang paparating galing sa magkasalungat na kalsada, ang drayber na pakaliwa ay dapat na magbigay sa drayber na pakanan. Ang sasakyan na pakanan ang may right-of-way.