Pinoy Driver Menu

Sa interseksyon na walang "Stop" o "Yield" signs, may dalawang sasakyan na paparating galing sa magkaibang kalye. Anong sasakyan ang may right-of-way? Sa interseksyon na walang "Stop" o "Yield" signs, may dalawang sasakyan na paparating galing sa magkaibang kalye. Anong sasakyan ang may right-of-way?

  • A. Ang sasakyan sa kaliwa

  • B. Ang sasakyan na nasa interseksyon

  • C. Ang sasakyan na naunang bumagal

  •  
    The correct answer is B
     
    Sa intersection na walang "Stop" o "Yield" signs, ang sasakyan na nasa loob na ng interseksyon ang may right-of-way.