Pinoy Driver Menu

Sa isang interseksyon, sabay dumating ang dalawang sasakyan, anong sasakyan ang may "right of way"? Sa isang interseksyon, sabay dumating ang dalawang sasakyan, anong sasakyan ang may "right of way"?

  • A. Sasakyan sa kaliwa

  • B. Ang sasakyan na unang dumating

  • C. Sasakyan sa kanan

  •  
    The correct answer is C
     
    Sa isang interseksyon na may dalawang sasakyan ang magkasabay na dumating sa magkabilaang kalye, ang sasakyan sa kanan ang laging may right of way.