Pinoy Driver Menu

Sa masamang kundisyon, ang 2-second rule ay dapat maging: Sa masamang kundisyon, ang 2-second rule ay dapat maging:

  • A. 5 seconds

  • B. 6 seconds

  • C. 4 seconds

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang 2-second rule ay para sa normal na kundisyon, kung masam ang kundisyon kalsada (dahil sa ulan, halmbawa) pinakamaganda na gamitin ay ang 4-second rule mara makapagbigay ng sapat na distansya sa sasakyan na iyong sinusundan.