Pinoy Driver Menu

Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na senyas ay: Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na senyas ay:

  • A. kaliwang kamay na nakataas

  • B. kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan

  • C. kanang kamay na nakataas

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung nakasakay sa motorsiklo, siguraduhin na sumenyas kung balak mong lumiko sa kanan sa pamamagitan ng pagturo ng iyong kaliwang kamay pataas bago lumiko pakanan.