Pinoy Driver Menu

Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang “rear view mirror” at: Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang “rear view mirror” at:

  • A. tignan kung may parating na sasakyan

  • B. bumusina

  • C. sindihan ang headlight

  •  
    The correct answer is A
     
    Bago lumipat ng linya sa daanan magbigay muna ng senyas at tignan ang "rear" at "side view mirror", pagkatapos ay lumingon ng kalahating sigundo para makasiguro na walang paparating na sasakyan bago magpalit ng "lane".