Pinoy Driver Menu

Saan ka dapat huminto sa traffic light? Saan ka dapat huminto sa traffic light?

  • A. Huminto malapit at bago ang stop line

  • B. Huminto ng may 1 metro bago ang stop line

  • C. Lumampas ng bahagya sa stop line

  •  
    The correct answer is A
     
    Sa interseksyon na may traffic light, lahat ng sasakyan ay dapat huminto sa likod ng stop line.