Pinoy Driver Menu

Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)? Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?

  • A. Tama lahat ang sagot

  • B. Sa mga sangandaan o interseksyon

  • C. Sa paanan ng tulay

  •  
    The correct answer is A
     
    Huwag na huwag lumusot (overtake) sa interseksyon, at sa paanan ng tulay o habang paakyat sa tulay o sa "skyway" dahil ito ay lubhang delikado dahil hindi mo tanaw ang kasalubong na sasakyan.