Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Delikado ang kurbada sa kanan

  • B. Delikado ang kurbada sa kaliwa

  • C. Delikado ang kurabada sa unahan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay simbolo na may delikadong kurbada sa unahan ng daan.