Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Bawal dumaan ang tren

 • B. Daanan ng tren

 • C. Babala ng sangandaan

 •  
  The correct answer is B
   
  Ito ay simbolo na may riles ng tren sa unahan ng daan.
   
 
 
 

Paano tumawid sa riles ng ligtas

 

Maroong daan-daan, kung hindi libo, na mga near misses kada taon dahil sa mga tatawid sa riles bago dumating ang tren. Dahil sa laki ng tren, posible na ang tantiya ng tao sa bilis nito ay 10-20kph na mas mabagal sa aktuwal nitong bilis. Ibig sabihin ay maari kang abutan ng tren na mas mabilis pa sa iniisip mo.

Dahil sa bigat nito ay nangangailangan ito ng 1 kilometro para huminto, kaya bago ka tumawid ay siguraduhin na may sapat ka na ispasyo para sa iyong sasakyan pagtawid mo ng riles. Ito ay napakaimportante lalo na kapag mahaba ang sasakyan na iyong minamaneho.

Ang mga Stop na simbolo sa may riles ng tren ay indikasyon na mahirap magdesisyon kung tatawid ka sa riles dahil hindi ito masyadong tanaw bago ka pa umabot dito, kaya sapilitan ang paghinto dito. Kung may mga kampanilya at ‘barrier arms’ ay kailingan mong antayin na huminto ang kampanilya at ang pagpatay sindi ng ilaw at umangat ang ‘barrier arms’ bago ka tumuloy.