Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Baku-bakong kalsada

 • B. Ginagawa ang kalsada

 • C. Madulas ang kalsada

 •  
  The correct answer is B
   
  Ito ay simbolo na may ginagawa sa kalsada sa unahan ng daan.
   
 
 
 

Simbolo ng trabaho sa kalsada

 

Ibig sabihin nito ay may mga nagtatrabaho sa unahan o malapit sayo. Dapat na bagalan mo ang iyong takbo and maging handa sa mga maaaring pagbabago ng kondisyon ng kalsada.

Ang mga dahilan kung bakit dapat kang huminto ay: