Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal pumasok ang kotse

  • B. Bawal pumasok ang bus

  • C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang simbolo na ito ay nagbabawal sa lahat ng sasakyan na may hilahin na pumasok sa daan.