Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal tumawid ang hayop

  • B. Kulungan ng hayop

  • C. Tawiran ng hayop

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay babala na maaring may tumatawid na mga hayop sa unahan ng daan.