Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal ang lumiko

  • B. Isang direksyon lamang

  • C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay simbolo na nagbabawal sa lahat ng sasakyan na pumasok at tumahak sa daan.