Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal pumasok

  • B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang

  • C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang simbolo na ito ay indikasyon ng lapad ng sasakyan na maaring pumasok at dumaan.