Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal pumarada

  • B. Bawal bumusina

  • C. Bawal pumasok

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay symbolo na bawal pumarada. Ipinagbabawal ang pagparada sa mga lugar kung saan may ganitong simbolo.