Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Sirang kalsada

  • B. Matarik ang kalsada

  • C. Panganib sa nahuhulog na bato

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay simbolo ng babala na may panganib na pagkahulog ng mga bato sa unahan ng kalsada.