Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Matarik ang kalsada

 • B. Madulas ang kalsada

 • C. Baku-bakong kalsada

 •  
  The correct answer is C
   
  Ang simbolo na ito ay indikasyon na may mga lubak sa unahan ng kalsada.
   
 
 
 

Mga panganib kapag nagmamaneho sa malubak na kalsada

 

Maraming kalsada sa Pilipinas ang sadyang baku-bako at malubak. Ito ay kadalasang resulta ng paglubog lalo na kung ang kalsada ay nasa malabon na lugar, o di kaya ay kung tinipid ng kontraktor ng kalsada ang materyales sa paggawa nito. Sa isang banda, maaari ding maging sanhi ng pagkasira ng kalsada ang mga mabibigat na sasakyang dumadaan dito, o ang tubig baha na may dalang mga bagay na nakakagasgas sa kalsada.

Sa malubak na kalsada, dapat maging alisto ang mga drayber. Ang mga lubak at bako ay maaaring maging kadahilanan ng paggalaw ng kargada ng mabibigat na trak, mawala sa balanse ang motorsiklo, o masira ang isang kotse.

Sa malubhang mga kaso, ang mga lubak ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng suspension ng iyong sasakyan. Dahil din sa lubak ay mahihirapan kang panatilihin ang pagtakbo sa isang linya dahil bawas ang kapit ng gulong at tumatalbog talbog ito dahil sa lubak; ito ay sadyang delikado dahil maaaring sumobra o magkulang ang pagpihit mo sa manibela.

 

Motorsiklo

Kailangan ng ibayong pagiingat kapag nagmomotor sa malubak ng kalsada. Ipirme ang mga paa sa footrest, umupo ng maayos, at ibaluktot ng konti ang mga braso. Magpahingalay, itaas ang noo, at huwag labanan bagkos ay hayaan na gumalaw ang motorsiklo sa ilalim mo. Kung may angkas kang mga pasahero, sabihan sila na kumapit ng mahigpit, at lagi mong unahin ang preno sa harap kasunod ng preno sa likod.