Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Magbigay ka

 • B. Huminto ka

 • C. Bawal pumasok

 •  
  The correct answer is B
   
  Ito ay simbolo ng hinto (stop). Humanda sa paghinto kung saan may trapiko na dumadaan sa magkabilaang direksyon.
   
 
 
 

Patakaran ng Stop sign sa Pilipinas

 

Ang Stop na simbolo ay karaniwang matatagpuan sa mga interseksyon kung saan medyo alanganin ang tanaw sa daan o di kaya ay may panganib sa pagsasalubong ng mga sasakyan. Sa kasawiang palad, madami sa mga Pilipino ang hindi ito pinapansin at nilalagay nila sa piligro ang sarili nila at ang iba pang gumagamit ng kalsada.

Sa may Stop na simbolo, palaging huminto sa linya ng interseksyon o lugar tawiran para magbigay daan sa mga sasakyan o mga tatawid, at magpatuloy kung ito ay ligtas na. Kung may Stop na simbolo pero walang linya, huminto sa dulo ng interseksyon ng hindi nasasakop ang mismong interseksyon. Kung nakahinto, maaari kang umabante ng bahagya para makita ng mas maayos ang daanan.