Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan?

  • A. Katapusan ng kalsada

  • B. Krus na daan

  • C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay simbulo ng impormasyon na ang kalsada sa unahan ay may pakaliwa at pakanan.