Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan?

  • A. Bawal lumiko pakanan

  • B. Bawal lumiko pakaliwa

  • C. Bawal ang U-turn

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay babala na bawal ang U-turn.