Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Babala ng sangandaan

 • B. Delikado ang kurbada sa kanan

 • C. Delikado ang kurbada sa kaliwa

 •  
  The correct answer is C
   
  Ang simbolo na ito ay nagbabanta na may delikadong kurbada sa unahan ng kalsada.
   
 
 
 

Simbolo ng kurabadang pakaliwa

 

Ang simbolo na ito ay indikasyon ng delikado at hindi inaasahan na kurabadang pakaliwa sa kalsada. Bagalan ang takbo at pumwesto sa bandang kanan ng kalsada dahil magkakarron ng matalas na kurbang pakaliwa sa kalsada. Tandaaan din na magdahan-dahan sa pagpreno lalo na kung basa ang kalsada. Ang tulin kapag nagmamaneho sa mga kurbada ay nakadepende sa kundisyon ng trapiko, panahon, kalsada, ang iyong abilidad bilang drayber, at ang pagtanaw mo sa daanan.