Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan?

  • A. Maaari lamang lumiko pakaliwa

  • B. One-way ang kalsada sa kaliwa

  • C. Labasan sa kaliwa

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na maaari ka lamang lumiko pakaliwa.