Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan?

  • A. Bawal mag-overtake

  • B. Bawal ang pumarada

  • C. Hintuan ng bus

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na bawal mag-overtake.