Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Papasok sa sangandaan

 • B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan

 • C. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid

 •  
  The correct answer is B
   
  Ang simbolo na ito ay indikasyon na magsasanib ang daan sa unahan.
   
 
 
 

Pagsasanib

 

Pagsasanib, unang sitwasyon

Kung ang lane mo ang makikisanib, dapat kang magbigay sa mga sasakyan na nasa kabilang lane na sasaniban mo.

Sa litrato sa itaas, ang B na sasakyan ay dapat na magbigay sa A na sasakyan. Maaaring lumipat ang B na sasakyan kung ang lane ay libre na.

 

Pagsasanib, pangalawang sitwasyon

Kung walang marka ang kalsada, dapat kang magbigay sa nauunang sasakyan.

Sa litrato sa itaas, ang A na sasakyan ay dapat na magbigay sa B na sasakyan dahil nauna na ang B na sasakyan.