Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Bawal pumarada

 • B. Bawal bumusina

 • C. Bawal ang likong pabalik

 •  
  The correct answer is B
   
  Ang simbolo na ito ay indikasyon na bawal ang bumusina.
   
 
 
 

Wastong paggamit ng busina

Ang busina ay dapat gamitin sa makatwiran na babala sa trapiko lamang, ito ay para magbigay babala sa ibang gumagamit ng kalsada at pigilan sila paggawa ng isang bagay na delikado, at hindi para pagalitan sila dahil sa isang delikadong bagay na kanilang nagawa.

Halimbawa, kung bigla kang siningitan ng isang jeepney ng pabigla-bigla, maaaring mo itong businahan. Gamitin mo ang busina para makuha ang atensyon ng jeepney drayber, pero huwag mo itong gamitin para harasin sila kung bigla ka nilang siningitan.

Sa isang banda, ang mga motorsiklo ay ngangangailangan na gumamit ng busina kapag bumabaybay malapit sa mga malalaking sasakyan dahil mas mahirap silang makita.