Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Madulas ang kalsada

  • B. Papalaki ang kalsada

  • C. Papaliit ang kalsada

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang simbolo na ito ay indikasyon ng papaliit na kalsada sa unahan ng daan.