Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Matarik ang kalsada

  • B. Sirang kalsada

  • C. Ilog

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang simbolo na ito ay babala na may ilog sa unahan ng daan.