Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 km

 • B. Nakatakdang haba ng sasakyan

 • C. Nakatakdang tulin ng sasakyan

 •  
  The correct answer is C
   
  Ang simbolo na ito ay nagsasaad na ang tulin ay limitado sa 60kph.
   
 
 
 

Limitasyon sa bilis

Ang limitasyon sa bilis ay pinapatupad na may maliit na pagpapaubaya para magbigay konsiderasyon sa pabagobagong katumpakan ng mga speedometer, at para magbigay sa mga drayber ng konting kalayaan pag sila ay lumagpas bahagya ng ilang kilometro sa limitasyon.

Ang pinakamataas na limitasyon sa bilis sa Pilipinas ay 100kph, na karaniwan sa mga expressway; at ang pangkalahatang limitasyon ay 60kph, na pangkaraniwan sa mga lunsod.

Ang limitasyon sa bilis ay itinalaga para magbigay balanse sa kaligtasan ng ibang motorista kung sakali na magkaroon ng aksidente, mabisang daloy ng trapiko, at sa kalidad ng kalsada na may relasyon sa mga sasakyan na bumabaybay dito.

Ang panandaliang limitasyon sa bilis ay maaari din mailagay sa mga piling pagkakataon, tulad ng pagaayos sa mga kalsada.

Mas mababa na limitasyon sa bilis ang ipinatutupad sa mga lugar paaralan.