Pinoy Driver Menu

Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na: Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na:

  • A. ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa

  • B. maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro

  • C. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang putol-putol na dilaw na linya sa daan ay indikasyon na maari kang lumusot sa kaliwa o sa kanan basta ito ay ligtas.