Pinoy Driver Menu

Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na: Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:

  • A. maaaring lumusot pakanan

  • B. peligroso ang lumusot sa pakanan

  • C. maaaring lumusot pakaliwa

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang dalawa at magkatabing dilaw na linyang tuloy-tuloy ay indikasyon na ang paglusot sa kaliwa o sa kanan ay lubhang delikado. Manatili sa iyong "lane" hanggang sa malampasan ang dalawang dilaw na linya.