Pinoy Driver Menu

Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na: Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:

  • A. pinapayagan ang paglusot sa kanan

  • B. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa

  • C. pinapayagan ang paglusot sa kaliwa

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang dilaw na putol-putol na linya sa daan ay indikasyon na maari kang lumusot sa kaliwa kung ito ay ligtas.