Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Bawal magsakay ng pasahero dito

  • B. Bawal magbaba ng pasahero dito

  • C. Bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito

  •  
    The correct answer is C
     
    Bawal magbaba at magsakay ng pasahero sa mga lugar na mayroong ganitong simbulo.