Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Makitid ang kalsada sa unahan

  • B. Paparating sa kalsada na may dibisyon

  • C. Manatili sa kanan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na ang kalsada ay magiging makitid sa unahan.