Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Interseksyon

  • B. Hospital zone

  • C. Highway

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang simbulo na ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa paligid ng ospital kaya't maging maingat ka sa pagpapatakbo.