Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Ikaw ay papasok sa interseksyon

  • B. Paparating ka sa monumento ni Bonifacio

  • C. Ikaw ay paparating sa rotunda (roundabout)

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay babala na may rotunda sa unahan ng kalsada.