Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. May tawiran ng tren sa unahan

  • B. May ilaw trapiko sa unahan

  • C. May "Stop" na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ito ay babala na may ilaw trapiko sa unahan ng kalsada.