Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Ang distansya sa susunod na interseksyon at 3 metro

  • B. Huwag pumasok kung ang sasakyan ay mahigit 3 metro ang taas

  • C. May "Stop" sign na 3 metro sa unahan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ito ay indikasyon na hindi maaaring pumasok ang mga sasakyan na higit sa 3 metro ang taas.