Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Ang kalsada ay may dibisyon

  • B. Two-way na trapiko

  • C. Bawal ang mag-overtake

  •  
    The correct answer is B
     
    Ito ay indikasyon na ang kalsada ay two-way.