Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Motorcycle lane

  • B. Bike lane

  • C. Banketa

  •  
    The correct answer is B
     
    Ito ay indikasyon ng bike lane. Mga bisikleta lamang ang maaaring dumaan sa kalsadang ito. Ang kotse, motorsiklo, at iba bang sasakyan ay hindi maaaring dumaan dito.